Brak pojemnika

Co możemy zrobić w przypadku kiedy brakuje pojemnika, na przykład na szkło lub papier? Taki problem zgłośmy bezpośrednio do urzędu gminy, do wydziału gospodarki komunalnej lub w biurze obsługi mieszkańców. Bowiem to urząd (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) odpowiada za nadzór nad firmami odbierającymi śmieci (gmina wybiera je w przetargu i podpisuje z nimi umowy). Kiedy ustalimy w gminie, jaka firma odpowiada za wywóz odpadów w naszej okolicy, możemy także bezpośrednio do niej złożyć skargę. W taki sam sposób postępujmy w sytuacji, kiedy na naszym osiedlu śmieci nie są regularnie odbierane – też monitujmy do urzędu gminy. Jak zgłaszać? Najszybciej zrobimy to mailem (adres do kontaktu dla obywateli musi być podany na stronie internetowej urzędu). Opiszmy problem (na przykład brak pojemnika na szkło), podajmy adres nieruchomości i datę, od kiedy wystąpił problem. Gmina ma obowiązek odpowiedzieć na pismo i rozwiązać problem nie później niż w ciągu miesiąca.

Zalegające śmieci

Gdy gabaryty zalegają przy śmietniku wówczas monitujmy u zarządcy nieruchomości (w spółdzielni mieszkaniowej lub zarządzie wspólnoty) bo odpowiada za podstawianie dużych pojemników na tzw. gabaryty (na przykład na stare meble, dywany, gruz po remoncie itp.). Właściciele lokali mają prawo domagać się tego, by pojemnik był podstawiany regularnie (na przykład raz w miesiącu), ponieważ opłata za to jest wliczona w koszty zarządu nieruchomością, czyli w czynsz (więc wszyscy lokatorzy za to płacą). W jaki sposób możemy to zgłaszać? Telefonicznie lub mailem bezpośrednio do biura spółdzielni lub administratora budynku wynajętego przez spółdzielnię lub wspólnotę.

Brak segregacji

Kiedy sąsiad nie segreguje śmieci, wówczas za taką lekkomyślną osobę konsekwencję mogą ponieść wszyscy mieszkańcy. Lokatorzy powinni zgłosić problem do administratora domu, gdyż w przeciwnym razie firma odbierająca śmieci poinformuje gminę o niesegregowaniu odpadów. Wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać decyzję o podwyższeniu opłaty od 2- do 4-krotności stawki podstawowej.

Należy też wiedzieć, że właściciele domów jednorodzinnych mogą płacić mniej za śmieci, jeśli wyposażą posesję w przydomowy kompostownik. Opłata może być niższa nawet o kilkanaście złotych miesięcznie. Każda gmina sama ustala zniżki.

Dodatkowa uwaga – od 1 stycznia 2021 roku przy wszystkich nieruchomościach muszą być ustawione pojemniki na śmieci segregowane.

Analiza porównawcza – oczyszczalnia kontra szambo